donderdag 25 mei 2017

Hoe veilig is een pensioenspaarcontract en wat brengt het uiteindelijk op ?

Voor wie geen risico wilt lopen en graag geniet van het fiscaal voordeel is een pensioenspaar-verzekering het meest interessant. De meest prangende vraag op vandaag is nu welke opbrengst dit op ’t einde zal geven. En wat met de gewaarborgde rente, bestaat er nog een kans op een stijging ?

Pensioenspaarverzekering of - fonds ?

Wie aan pensioensparen doet (maximum 940 euro voor 2017), heeft de keuze tussen een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering. Een pensioenspaarfonds is veelal gekoppeld aan 50-100 % aandelen en zijn minder geschikt voor wie geen risico wilt nemen. Bij de pensioenspaarverzekering heb je de keuze tussen veilig (Tak21), een combinatie veilig en gedeeltelijk risico (Tak 23) of volledig risico (Tak23) . Enkel onder de vorm van een Tak 21-product heb je kapitaalszekerheid en geniet men doorgaans ook van een gegarandeerd rendement.

Wat is het "nieuwe" rendement ?

De meeste mensen hebben een klassiek pensioenspaarverzekering met een gewaarborgd rendement en een bonus als het onderliggend fonds goed presteert. Bij de meeste verzekeraars krijgt je op je "nieuwe" storting een gewaarborgd rendement van 0,75 à 1,25 procent. Vaak geldt dit gegarandeerd rendement voor de hele looptijd van je contract, maar dat is niet altijd het geval. Want soms geldt dit voor een bepaalde termijn (8 jaar). Voor oude stortingen blijven doorgaans de oude tarieven gelden.

Wat mag je verwachten in 2017 ?

Tien jaar geleden haalden een pensioenspaarverzekeringen nog vlot een rendement tussen de 4 en 5 procent (inclusief bonus). Maar sinds 2010 is dit rendement onder de 3 procent gezakt en de laatste jaren ligt het doorgaans tussen de 2 en 2,5 procent. Aangezien de rente nog steeds laag blijft in Europa, ga je voor 2017 best uit van een rendement rond de 2 procent.

Stijging op komst ?

Hoewel de rente op de lange termijn heel lichtjes aan het stijgen is, is het eerder onwaarschijnlijk dat verzekeraars de gewaarborgde rente op pensioenspaarverzekeringen op korte termijn zullen verhogen. Deze gewaarborgde rentevoet is immers afhankelijk van het rendement dat zij behalen op de onderliggende obligatieportefeuille. Pas als de obligatierente echt begint te stijgen, is ook een stijging van het gewaarborgd rendement mogelijk.

Ontdek video's van ons aanbod en meer op YouTube