donderdag 25 mei 2017

Hoe veilig is een pensioenspaarcontract en wat brengt het uiteindelijk op ?

Voor wie geen risico wilt lopen en graag geniet van het fiscaal voordeel is een pensioenspaar-verzekering het meest interessant. De meest prangende vraag op vandaag is nu welke opbrengst dit op ’t einde zal geven. En wat met de gewaarborgde rente, bestaat er nog een kans op een stijging ?

Pensioenspaarverzekering of - fonds ?

Wie aan pensioensparen doet (maximum 940 euro voor 2017), heeft de keuze tussen een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering. Een pensioenspaarfonds is veelal gekoppeld aan 50-100 % aandelen en zijn minder geschikt voor wie geen risico wilt nemen. Bij de pensioenspaarverzekering heb je de keuze tussen veilig (Tak21), een combinatie veilig en gedeeltelijk risico (Tak 23) of volledig risico (Tak23) . Enkel onder de vorm van een Tak 21-product heb je kapitaalszekerheid en geniet men doorgaans ook van een gegarandeerd rendement.

Wat is het "nieuwe" rendement ?

De meeste mensen hebben een klassiek pensioenspaarverzekering met een gewaarborgd rendement en een bonus als het onderliggend fonds goed presteert. Bij de meeste verzekeraars krijgt je op je "nieuwe" storting een gewaarborgd rendement van 0,75 à 1,25 procent. Vaak geldt dit gegarandeerd rendement voor de hele looptijd van je contract, maar dat is niet altijd het geval. Want soms geldt dit voor een bepaalde termijn (8 jaar). Voor oude stortingen blijven doorgaans de oude tarieven gelden.

Wat mag je verwachten in 2017 ?

Tien jaar geleden haalden een pensioenspaarverzekeringen nog vlot een rendement tussen de 4 en 5 procent (inclusief bonus). Maar sinds 2010 is dit rendement onder de 3 procent gezakt en de laatste jaren ligt het doorgaans tussen de 2 en 2,5 procent. Aangezien de rente nog steeds laag blijft in Europa, ga je voor 2017 best uit van een rendement rond de 2 procent.

Stijging op komst ?

Hoewel de rente op de lange termijn heel lichtjes aan het stijgen is, is het eerder onwaarschijnlijk dat verzekeraars de gewaarborgde rente op pensioenspaarverzekeringen op korte termijn zullen verhogen. Deze gewaarborgde rentevoet is immers afhankelijk van het rendement dat zij behalen op de onderliggende obligatieportefeuille. Pas als de obligatierente echt begint te stijgen, is ook een stijging van het gewaarborgd rendement mogelijk.

dinsdag 16 mei 2017

'Merendeel Belgen weet niet wat hij uitgeeft aan verzekeringen'

Uit een studie van iVox komt naar voren dat het beroep van ‘makelaar’ door de Belg steeds vaker wordt geprezen. Cijfers van Assuralia (beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen) leren ons dat het totale marktaandeel van verzekeringsmakelaars in 2015 met 49,3 procent is gestegen ten opzichte van 2014. Zowel voor de takken niet-leven (61,6%) als voor de takken leven (40,2%) wordt door de consument steeds meer gerekend op de expertise van zijn of haar makelaar.

Brocom, partner van Assuralia, bevestigt deze tendens en geeft enkele redenen aan waarom de Belg steeds vaker een verzekeringsmakelaar onder de arm neemt. Vooreerst, de consument ziet omwille van het diverse aanbod vaak niet langer meer het bos door de bomen. Onderzoek toont aan dat binnen iedere bevolkingsgroep de verzekeringskennis zeer laag is want welzeker 72 % van de respondenten heeft toegegeven verloren te lopen in de veelheid aan verzekeringen. Uit gelijklopend onderzoek (iVox) besluit Brocom dat 60 % van de Belgen totaal niet weet wat hun gezinsuitgaves zijn voor ‘verzekeringen’.

Gebrek aan kennis & digitalisering

Ten gevolge van dit kennisgebrek lijkt het zeer opportuun zich als consument door een makelaar te laten gidsen doorheen het kluwen van verzekeringen, dit om onder- of oververzekerd én zeker verkeerd verzekerd te zijn ten alle tijden te vermijden. De raad van Brocom is te kiezen voor de juiste makelaar waarbij men terecht kan voor correct advies en gepaste dienstverlening. Daarom kan gesteld worden dat bij deze keuze de vertrouwensband tussen beide partijen een doorslaggevende rol speelt !

Een bijkomende factor die meespeelt is de huidige digitalisering want ook de verzekeringssector ontsnapt hier niet aan. Onze consument wilt graag alle mogelijkheden vergelijken en nog liever uiteindelijk alles online afhandelen, dit om tijdsverlies & rompslomp te vermijden. De makelaar op vandaag is zich hier terdege van bewust en ziet zich genoodzaakt op deze trein van digitalisering te springen. Want hun potentieel, de jonge consument, is op vandaag zeer kritisch en prijsbewust.

Naar mening van Brocom is de ‘klassieke’ makelaar dus nog lang niet afgeschreven. De voornaamste taak van een tussenpersoon is tenslotte nog steeds een passende oplossing te bieden, een uitstekende service te bieden maar zeker de vertrouwensband met zijn klant te waarborgen.

Ontdek video's van ons aanbod en meer op YouTube